Qvidja Kraft

Qvidja Kraft

Qvidja Kraft on puu- ja biokaasuyritys, joka tuottaa uusiutuvan energian ratkaisuja sekä tilatasolla että teollisessa mittakaavassa.

Qvidja Kraft kehittää mikrobipohjaista metanointia, jolla voidaan lisätä biokaasun saantoa yli 60 prosenttia ja jota voidaan käyttää tuuli- ja aurinkoenergian varastointiin.