Biometanointi

Biometanointi

Qvidja Kraftin tutkijat Erkki Aura, Anni Alitalo ja Marko Niskanen ovat kehittäneet biometanointimenetelmän, biologisen tavan tehdä metaania. Menetelmässä metaanimikrobit, jotka ovat kautta aikojen tuottaneet metaania suolla, valmistavat reaktorissa biometaania hiilidioksidista ja vedystä. Sen avulla biokaasun saantoa olemassaolevissa biokaasulaitoksissa voidaan nostaa yli 60 prosenttia.

Qvidja Kraft on yhdistänyt puun kaasutuksen ja mikrobitekniikan siten, että puukaasu muutetaan ensin mikrobireaktorin avulla vedyksi ja hiilidioksidiksi ja sitten toisen mikrobireaktorin avulla vety ja hiilidioksidi muutetaan edelleen metaaniksi. Näin myös synteettisestä kaasusta voidaan valmistaa metaania.