Puukaasu

Puukaasu

Qvidja Kraftilla on ensimmäinen pilottilaitos, jossa puukaasusta tehdään biometaania. Pyrolyysilaitteessa eli häkäpöntössä puuta ei polteta, vaan se kaasutetaan. Puukaasu sisältää vedyn ja hiilidioksidin ohella runsaasti häkäkaasua eli hiilimonoksidia. Mikrobireaktori tuottaa ensin häkäkaasusta ja vedestä vetyä ja hiilidioksidia ja näistä edelleen biometaania.

Biometaani valmistetaan muuten arvottomasta hukkapuusta eli risuista ja hakkeesta, jolloin energia saadaan puusta kestävällä tavalla. Kun raaka-aineena voidaankin käyttää hukkapuuta, biopolttoaineiden raaka-ainepohja laajenee, eikä biometanoinnin tarvitse kilpailla varsinaisen ruoantuotannon kanssa. Lue lisää biometanointimenetelmän ympäristövaikutuksista.

Biometaanin valmistaminen puukaasusta moninkertaistaa biokaasun saannon.