Qvidja Systems

Qvidja Systems

Qvidja Systems on digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä sekä energiantuotantoon että maatilan tarpeisiin.

Qvidja Systems hajautettu

Qvidja Systems on maatilan toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan laskea todelliset tuotantokustannukset, ympäristöhyödyt sekä tehokkuus.

Qvidja Systemsin avulla voidaan optimoida esimerkiksi tilan työvoiman ja kaluston käyttöä, hyötysuhteita ja muun muassa sadonkorjuun ajankohta aiempien vuosien datan pohjalta.

Työntekijöillä on älypuhelimissaan työajanseuranta, joilla he raportoivat työtehtävät ja käytetyn kaluston.

Työkoneissa on vaa’at, joilla punnitaan esimerkiksi nurmisato, hake ja muu käsiteltävä materiaali. Järjestelmään kirjataan varastoitavat asiat, jolloin tilan varastosaldot nähdään reaaliaikaisesti. Samoin mitataan tilalla tuotettu biokaasu.

Tilan tuotanto- ja logistiikkaprosesseja, henkilö- ja kalustoresurssien käyttöä ja biokaasun tuotantoa ja myyntiä voidaan optimoida datan avulla. Lisäksi tiedetään, missä kalusto on, hallitaan varastosaldoja reaaliaikaisesti ja voidaan laskea tuotannon hiilijalanjälki.

Qvidja Systems keskitetty

Biometanointireaktoreiden ohjaus- ja huolto on keskitetty Qvidja Systems -verkon avulla.