Sanasto

Sanasto

Metaani on kaasu. Sitä syntyy sekä luonnossa että sitä voidaan valmistaa erilaisin menetelmin. Metaani muodostuu yhdestä hiiliatomista ja neljästä vetyatomista. Siksi sen kemiallinen tunnus on CH4

Biometaania on metaani, joka on valmistettu eloperäisestä aineesta bioenergialla. Bioenergia on uusiutuvaa energiaa, jota valmistetaan erilaisista biomassoista, kuten puusta tai biopohjaisista jätteistä. Metaanin valmistamista kutsutaan metanoinniksi. Biometanointi on metanointia, jossa käytetään avuksi metaanimikrobeja. 

Biokaasu on kaasuseos, joka syntyy, kun mikrobit hajottavat eloperäistä ainesta. Seoksessa on noin 60 prosenttia metaania ja 40 prosenttia hiilidioksidia. Biokaasu soveltuu erinomaisesti polttoaineeksi ja lämmön- ja sähköntuotantoon.

Synteesikaasu on yleisnimitys kaasuseokselle, joka sisältää hiilimonoksidia ja vetyä. Puukaasu on synteesikaasu.