UKK

UKK

Mitä metaani on? Miten sitä valmistetaan?

Metaani on kaasu, joka muodostuu yhdestä hiiliatomista ja neljästä vetyatomista. Se on erittäin energiapitoinen yhdiste.

Luonnossa metaania syntyy sekä epäorgaanisesti että elävien solujen avulla orgaanisesti. Teollisesti metaania voi valmistaa katalyyttien avulla joko ilman eläviä soluja muutaman sadan asteen lämpötilassa tai niin sanottujen metaanimikrobien avulla hiilidioksidista ja vetykaasusta 50–60 asteen lämpötilassa. Jälkimmäistä kutsutaan biometanoinniksi.

Qvidja Kraftin biometanointimenetelmässä mikrobireaktori tuottaa ensin puulaitoksessa valmistetusta häkäkaasusta ja vedestä vetyä ja hiilidioksidia ja näistä edelleen biometaania. Qvidja Kraftin metaani on siis biometaania. Molekyylirakenne on sama kuin eloperäisestä jätteestä mädätyksen avulla tai epäorgaanisesti tuotetulla tai maakaasun metaanilla.

Mihin valmistettu metaani käytetään?

Metaani sisältää paljon energiaa, ja sitä hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa. Qvidja Kraftissa tuotettu biometaani voidaan hyödyntää suoraan liikennepolttoaineena.

Liikennepolttoaineena metaani on kaikista energiamuodoista vedyn jälkeen vetypitoisin. Jos nestemäisistä polttoaineista siirrytään metaaniin, hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti. Biokaasun käyttäminen liikennepolttoaineena siis vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Biometaani on erinomainen auton polttoaine, koska keuhkoille vaarallisia hiukkasia ei synny lainkaan.

Miten Qvidja Kraftin bioreaktori lisää biokaasun saantoa?

Biokaasusta noin 40 prosenttia on hiilidioksidia, joka täytyy poistaa, ennen kuin kaasu on valmista käytettäväksi. Jos biokaasulaitoksessa on käytössä Qvidja Kraftin reaktori, hiilidioksidia ei tarvitse päästää ilmakehään vaan se voidaan ohjata reaktoriin, jossa siitä valmistetaan lisää metaania. Näin aikaisemman 60 prosentin tuoton sijaan loput 40 prosenttia biokaasusta eivät menekään hukkaan vaan siitäkin osasta saadaan metaania – saanto kasvaa yli 60 prosenttia alkuperäisestä.

Mikä Qvidja Kraftin biometanointimenetelmässä on uutta?

Uutta on reaktorirakenne, jolla voidaan sekä tuottaa metaania mikrobiologisella menetelmällä – jopa puukaasusta – että varastoida uusiutuvaa energiaa.

Miten metaania voi käyttää energian varastoimiseen?

Aurinko- ja tuulienergiaa ei ole saatavilla tasaisesti koko ajan. Silloin, kun sitä on saatavilla paljon halpana sähkönä, sähköllä voidaan erottaa vedestä vetyä, josta valmistetaan metaania. Kun energia muutetaan metaaniksi, ei määrällä ole periaatteessa ylärajaa. Metaanilla on kaikista uusiutuvan energian varastointimuodoista pisin varastointiaika ja laajin varastointikapasiteetti. Metaanin jakelulle on jo olemassa infrastruktuuri, ja se on siksikin fiksu lopputuote energialle.

Kenelle Qvidja Kraftin reaktori sopii?

Qvidja Kraftin biometanointimenetelmä rakennetaan hyvin skaalautuvaksi, jotta siitä on sekä tilatason että teollisuusmittakaavankin ratkaisuihin.

Reaktori ei korvaa vanhaa biokaasuteknologiaa, vaan auttaa tehostamaan sitä. Se voidaan lisätä jo olemassaolevaan laitokseen, jossa se parantaa metaanin saantoa. Metaanin valmistukseen mikrobit tarvitsevat vetyä ja hiilidioksidia, joita on saatavilla esimerkiksi teollisuuden sivuvirtoina. Qvidja Kraft on yhdistänyt mikrobitekniikan ja puukaasutuksen niin, että vetylähteeksi sopii puukaasulaitos tai mikä tahansa muu lähde, joka tuottaa hiilimonoksidia. Se taas voidaan muuttaa ensin yhdessä reaktorissa vedyksi, josta taas toisessa reaktorissa tehdään metaania.